Generalforsamling

GENERALFORSAMLING:

Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia i hallen
Lørdag d. 16. Marts 2024 klokken 10:00.

DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Indkomne vedtægtsændrings forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Valg af kasserer:
Mikkel Maro Schaumann – på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Steven Binder Knudsen – på valg
Lars Brække Junker – på valg
Philip Philipsen – på valg

Valg af Suppleanter:
Josephine Maro Schaumann – på valg
En suppleant – på valg

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Chris Vang Hilleborg – på valg
Peter Andersen – på valg

10.Eventuelt

Har man indkomne forslag eller vedtægtsændringer, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen.

 

Tom Binder Formand Danish Xbox League

Bliv en del af en dedikeret e-sport forening for xbox entuasister

Læs mere om hvad Danish Xbox League kan tilbyde og gøre for dig som medlem af foreningen