Generalforsamling

GENERALFORSAMLING:

Havepladsvej 175, 7000 Fredericia i multihalen
lørdag d. 15. april 2023, klokken 10:00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af formand
Tom Binder – på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tobias Tolstrup – på valg
Mikkel Maro Schaumann – på valg
Jesper Andersen – på valg

Valg på Suppleant:
 Mads Eriksen – på valg
Josephine Maro Schaumann – på valg

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Chris Vang Hilleborg – på valg
Peter Andersen – på valg

10.Eventuelt

Har man indkomne forslag eller vedtægtsændringer, skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen.

 

Tom Binder Formand Danish Xbox League

Bliv en del af en dedikeret e-sport forening for xbox entuasister

Læs mere om hvad Danish Xbox League kan tilbyde og gøre for dig som medlem af foreningen