Vi er en frivillig forening, som arbejder for at samle, Xbox spillere fra hele Danmark.

Vi afholder LAN events flere gange om året, hvor vi sætter hygge, sammenhold og gaming i højsædet.
Udover vores LAN events har vi online turneringer, som bliver arrangeret i vores gruppe på Facebook og her på hjemmesiden.
I vores gruppe på Facebook afholder vi også små konkurrencer, har en masse hyggesnak og meget andet.
Vi kan også tilbyde et medlemskab i vores forening. 

Med en masse lækre fordele, Se mere under fanen Info medlemskab.


Vi glæder os til at møde dig på boxen.


GENERALFORSAMLING:

Ved Erritsø idrætscenter Krogsagervej 40, 7000 Fredericia afholder foreningen lørdag d. 9 oktober 2021, klokken 10.30 generalforsamling.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand

Philip Philipsen (genopstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår Tom Binder

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

Tobias Tolstrup ønsker genvalg 2 år
Jacques Schaumann (genopstiller ikke)
Mikkel Maro Schaumann ønsker genvalg 2 år
Bestyrelsen foreslår Jesper Andersen
Suppleant:
Jesper Andersen genopstiller ikke

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant

11. Eventuelt

Har man indkomne forslag eller vedtægtsændringer, skal de være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen.
Philip Philipsen
Formand
Danish Xbox League

Hits: 199