Vi er en frivillig forening, som arbejder for at samle, Xbox spillere fra hele Danmark.

Vi afholder LAN events flere gange om året, hvor vi sætter hygge, sammenhold og gaming i højsædet.
Udover vores LAN events har vi online turneringer, som bliver arrangeret i vores gruppe på Facebook og her på hjemmesiden.
I vores gruppe på Facebook afholder vi også små konkurrencer, har en masse hyggesnak og meget andet.
Vi kan også tilbyde et medlemskab i vores forening. 

Med en masse lækre fordele, Se mere under fanen Info medlemskab.


Vi glæder os til at møde dig på boxen.

GENERALFORSAMLING:

Ved Erritsø idrætscenter Krogsagervej 40, 7000 Fredericia afholder foreningen lørdag d. 9 april 2022, klokken 10.30 generalforsamling.

DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen at flytte foreningen til Fredericia inde næste LAN.
 til adressen, Asser Jensens Vej 16, 7000 Fredericia
Foreningen er blevet for godkendt af kommunen.

6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Steven Binder Knudsen – ønsker genvalg 2 år
Steffen Helweg Hansen – ønsker genvalg 2 år
Lars Bække Junker – ønsker genvalg 2 år

 

Suppleant:
Mads Eriksen – ønsker genvalg
Dennis Vestergaard – ønsker genvalg

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Chris Vang Hilleborg – ønsker genvalg
Jacques Schaumann valgt som revisor suppleanter – ønsker ikke genvalg

10. Eventuelt

 

Har man indkomne forslag eller vedtægtsændringer, skal de være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen.

Tom Binder

Formand

Danish Xbox League