Vi er en frivillig forening, som arbejder for at samle, Xbox spillere fra hele Danmark.

Vi afholder LAN events flere gange om året, hvor vi sætter hygge, sammenhold og gaming i højsædet.
Udover vores LAN events har vi online turneringer, som bliver arrangeret i vores gruppe på Facebook og her på hjemmesiden.
I vores gruppe på Facebook afholder vi også små konkurrencer, har en masse hyggesnak og meget andet.
Vi kan også tilbyde et medlemskab i vores forening. 

Med en masse lækre fordele, Se mere under fanen Info medlemskab.


Vi glæder os til at møde dig på boxen.

GENERALFORSAMLING:


På Skaglen 14, 8800 Viborg afholder foreningen fredag d. 26 juni 2020, klokken
20.00 generalforsamling.


Bestyrelsen er bekendt med at varslet for indkaldelsen af generalforsamling
er mindst én måned, men grundet Covid-19, har dette ikke været muligt at
overholde.
Dette betyder at vi samtidig nedsætter fristen for indkomende forslag eller
vedtægts ændringer til 7 dage før.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand

·       Ikke på valg

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

·       Steffen Hansen ønsker genvalg 2 år

·       Lars Bække Junker ønsker genvalg 2 år

·       Tom Binder ønsker genvalg 2 år

Suppleant:

·       Michael Sig Brandsborg ønsker genvalg 1
år

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Har man indkomne forslag eller vedtægts ændringer,
skal de være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen. Philip Philipsen

Formand Danish Xbox League

Hits: 199